Pešky do školy na trvalo

V Dobříši jsme dotáhli projekt Pešky do školy do zdárného finiše. Od pondělí 12.6.2023 platí trvalý zákaz vjezdu motorovým vozidlům do části ulice Za Poštou v blízkosti základní školy ve dnech školní docházky v čase 7:30-8:00. Jak se to povedlo?

Do areálu dvou základních škol a gymnázia chodí denně téměř 2000 žáků a studentů. A k tomu 300 pracovníků škol. O nebezpečné situace před ZŠ na Komenského náměstí nebyla nouze. Pěší se motali mezi mama-taxi:

Záznam půlhodiny před školou z 13.3.2023. Zrychlené video je bez zvuku.

Nejdřív proběhla anketa mezi žáky, rodiči a obyvateli okolí. Z ní mj. vyplynulo, že žáci i obyvatelé mají zájem dopravu zklidnit ve prospěch pěších.

Následoval 3týdenní experiment, kdy ulice byla 7:30-8:00 pro auta uzavřena. U zátarasů stáli dobrovolníci a vysvětlovali a rozdávali letáky. Akci přijel podpořit i nizozemský velvyslanec p. Daan Huisinga, který besedoval s žáky o cyklodopravě. Zajímavá myšlenka: kolo jako prostředek svobody pohybu, zvláště pro děti a dospívající. A samozřejmě se po Dobříši pohyboval na kole.

Velvyslanec Daan Huisinga na základní škole v Dobříši

Po dobu experimentu si mohli zájemci zdarma vyzkoušet elektro-cargobajk URBAN ARROW FAMILY od Spolu v jednom kole. Rodiny si kolo objednávaly a postupně půjčovaly.

Po skončení experimentu proběhla další anketa, podpora Pešky do školy zůstala vysoká. Hlavními odpůrci nebyli rodiče, ale překvapivě někteří učitelé a prodavačky z blízkých obchodů, kteří spěchají auty právě v 7:45.

Na základě většiny pozitivních ohlasů vedení města rozhodlo o trvalém omezení motorové dopravy v části ulice před ZŠ v době školy v čase 7:30-8:00. Zde video z prvního dne trvalého omezení. Najdi 100 rozdílů proti videu před 3 měsíci.

Video z 12.6.2023. První den trvalého omezení aut.

Experiment i debaty na sociálních sítích probudily větší zájem o systémové řešení městské mobility v Dobříši. Nyní je větší tlak na podobná opatření u dalších škol a na větší podporu cyklistiky ve městě.

Máme tak zásobník nápadů pro další dopravní opatření, ale objevila se i témata na změnu zadávání domácích úkolů a revizi potřeby nosit si domů učebnice. Především se ukázalo, že opravdu není nutné vozit děti autem před dveře školy.

Jedním z dalších kroků je vybudování krytého stání pro 100 kol pro žáky základních škol a gymnázia. Projekt je nyní v kolečku schvalování. Stavba proběhne ještě letos.

Ověřeno MonsterInsights