Kdy je vhodný čas přesunout památník rudoarmějce

V Dobříši jsme měli odjakživa před vstupem na zámek pamětní desku „padlého“ rudoarmějce z konce 2. světové války. Akorát že vůbec! Na desce ani jejím umístění nebylo pravdivé téměř nic.

Co bylo na desce špatně? Deska nese nápis „zde padl v květnu 1945 v boji proti fašismu hrdina SSSR npor. A. F. Saveljev. Narozený 1921 v obci Rešetino v Gorkovské oblasti.“

„Krátce po osvobození Dobříše (datum úmrtí se uvádí v rozmezí mezi 12. až 20. květnem) npor. Saveljev vypadl z nákladního automobilu vezoucího dřevo na stavbu ubikací Rudé armády. Stalo se tak podle pamětníků v serpentině u zámku, kde je dnes situována pamětní deska.“ ředitel Muzea města Dobříše PhDr. Jan Michl, Ph.D.

Nápis na pomníku, že padl v boji proti fašismu je lživý a sloužil pouze pro účely propagandy, jelikož při osvobozování Dobříše nepadl ani jeden rudoarmějec. Rudá armáda dorazila v květnu 1945 do Dobříše až poté, co ji poslední německý voják opustil, takže k žádnému boji ani nemohlo dojít.

A taky bojoval proti německému nacizmu a nikoli fašizmu. A taky se narodil ve vesničce Ivanovka v Uljanovské oblasti, nikoli „Rešetina“ jak se píše na desce. Do obce Rešeticha (=Rešetikha) v Nižgorodské oblasti se přestěhoval k bratrovi, když mu bylo 13 let (zde). V obci Rešeticha je po něm pojmenována ulice (zde).

„Jedna věc jsou pohřebiště vojáků Rudé armády. Tam za mne je úplně jedno, jaké symboly tam jsou. To jsou hroby těch vojáků. Ti vojáci padli nebo přišli o život. Jim musí být prokazována odpovídající úcta. Ovšem něco jiného jsou některé symboly ve veřejném prostoru, nejrůznější typy pomníků, které jsou v některých našich městech a tam bych byl pro to je přesunout právě do takových pietních míst a nenechávat je uprostřed měst… Ruská federace chápe tyto pomníky, které nejsou přímo na těch hrobech vojáků, jako určité vykolíkování si své sféry vlivu. Jsou to jejich hraniční kameny, kam sahá jejich sféra vlivu a kam mají právo zasahovat bez jakéhokoli ohledu na to, co si myslí místní lidé. To je ukázka: „My jsme tady a jsme tady navždy a je úplně jedno, co si myslíte. My se sem jednou vrátíme“. Když se podíváme na Pobaltí a Polsko, tam už k tomu (pozn. odstraňování pomníků) fakticky přistoupili.“ Citace z rozhovoru pro Aktuálně.cz 19.5.2023 plk.gšt. v.z. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA – vojenský historik, býv. ředitel odboru pro válečné veterány Min. obrany a historik Vojenského historického ústavu.

O tom, že s úmrtím npor. Saveljeva nebylo vše v pořádku, věděli samozřejmě obyvatelé Dobříše. Na konci války byl vítán každý bojovník proti nacizmu a kdyby zde skutečně nějaký rudoarmějec padl, postavilo by mu město krásný pomník hned po válce. V případě A.F.Saveljeva byla pamětní deska umístěna před zámkem až v r. 1978, tedy 33 let po skončení války. Více než připomínku hrdinného boje tak šlo o politickou agitaci.

Slavnostní odhalení desky 9.5.1978. Zleva: synovec hrdiny, sestra hrdiny (žena v šátku), pplk. Korobkin, partyzán Stěpovoj, partyzán Petr Stefanovič Saveljev, jeho žena Nataša, partyzán Gončarenko

V některých ruských zdrojích se nadále uvádí chybné informace o skonu npor. Saveljeva „zemřel na následky zranění z bojů 9.5.1945“

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8655

V obci Rešeticha, kde A.F.Saveljev chodil do školy, má pamětní desku, kde je nápis, že zemřel v Československu 20.5.1945.

Tomu by odpovídal i poslední záznam, kdy byl 21.5.1945 vyřazen z evidence Rudé armády:

Alexander Fjodorovič Saveljev se narodil 15. 6.1921 v obci Rešeticha v Gorkovské oblasti. Podle jiných zdrojů se narodil 31.12.1921 v obci Ivanovka v Nižněgorské oblasti a do obce Rešeticha se přestěhoval ve věku 13 let. V obci Rešeticha vychodil základní školu. Po napadení Sovětského svazu Německem byl mobilizován a od roku 1943 bojoval na frontě. V následujícím roce utrpěl zranění a po uzdravení nastoupil jako velitel střelecké roty 745. pěšího pluku, 141. střelecké divize, 1. gardové armády, 1. ukrajinského frontu. Za účast v nesčetných bojích získal několik vyznamenání, včetně titulu Hrdina Sovětského svazu (udělen 24.3.1945) a dosáhl důstojnické hodnosti nadporučík. Zemřel při dopravní nehodě v Dobříši mezi 12. a 20. květnem 1945. V obci Rešeticha (RU) je po něm pojmenována ulice. V obci Staraya Maina (RU) je v Aleji hrdinů umístěna Saveljevova busta.

Busta A.F.Saveljeva v Aleji hrdinů v obci Staraya Maina

Rada města přesun potvrdila

Rada města Dobříše dne 13.6.2023 jednomyslně rozhodla o přemístění desky na dobříšský hřbitov (zde), kde jsou ostatky A.F.Saveljeva od konce války uloženy. Deska je zapsána na seznamu pietních míst vedeném Ministerstvem obrany (zde). V Dobříši je na tomto seznamu 18 záznamů. Pro přesun je třeba získat souhlas Ministerstva. Souhlasné stanovisko Ministerstva obrany s přemístěním válečného hrobu (pietního místa) číslo CZE2107-26795 město obdrželo prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje dne 11.7.2023.

Souhlas Ministerstva obrany

Deska byla umístěna vedle pietního místa padlých a zemřelých z konce 2. sv. války.

Současné umístění pamětní desky
Pietní místo padlým v 2. sv. válce na dobříšském hřbitově

Přemístěním desky nijak nesnižujeme hrdinství vojáků Rudé armády a dalších armád, kteří v době 2. světové války bojovali proti nacizmu. Přemístění desky npor. Saveljeva navazuje na obdobné kroky vedení dobříšské radnice vycházející ze snahy o pravdivý pohled na historii našeho města. V r. 2019 tak zastupitelé rozhodli o odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi. Od r. 2021 jsou v Dobříši pokládány kameny zmizelých připomínající židovské spoluobčany zavražděné v období holocaustu. V r. 2021 byla slavnostně odhalena pamětní deska odbojáři genmjr. Josefu Balabánovi před jeho rodným domem v Dobříši. V r. 2022 byly doplněny vysvětlující tabulky k označení ulice Plk. Petroviče, které uvádějí, že se jednalo o sovětského partyzána vysazeného na Dobříšsku v březnu 1945, ve skutečnosti však o agenta tajné policie NKVD, kdy Petrovič bylo jeho krycí jméno. Více zde Kolik stojí v Dobříši morálka?

Diskuze na Seznam Zprávy

Dne 22.8.2023 vyšel o přesunu desky článek na Seznam Zprávy (zde). Během 48h pod ním bylo přes 2000 diskuzních příspěvků. Část čtenářů přesun chápe. Část diskutujících s přesunem nesouhlasí. Zde jsou největší absurdity z diskuze:

Výsledek po přesunu desky

Ruské dokumenty vč. vojenských záznamů:

https://1url.cz/xuwFm (A.F. Saveljev na wikipedii)

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=15542

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8655

https://www.names52.ru/s/tpost/5msr6a4kg1-savelev-aleksandr-fyodorovich

Ověřeno MonsterInsights