Personální starosti úředníka

Je úředníků moc nebo málo? Jak vybrat mezi zájemci o práci na radnici? Jsou úředníci dobře zaplacení?  Kolik bere starosta?

Městský úřad Dobříš má aktuálně 95 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (HPP) a k tomu 15 strážníků městské policie. Na dohody o provedení práce (DPP) vykonává různé činnosti 60 osob. Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) má úřad uzavřenu jednu. Kontakty na všechny úředníky najdete zde.

Pro práci většiny úředníků je klíčová zkouška zvláštní odborné způsobilosti, tzv. ZOZ, jejich přehled zde. Tuto povinnost ukládá úředníkům přímo zákon o úřednících územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb. Pro většinu pozic je tato zkouška nutná, z celkových 95 zaměstnanců ji má 60 úředníků. Na pozici úředníka sice lze zaměstnat uchazeče bez takové zkoušky, ale musí si ji do 18 měsíců dodělat.

Počty úředníků podle věku

Počet mužů je 28, žen 67. Ve vedoucích pozicích je 5 žen a 4 muži.

Kolik bere úředník

Platy úředníků se určují podle tabulek, které jsou vydávány nařízením vlády (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Tabulky obsahují platové třídy, které jsou napárovány na činnosti úředníků. V rámci jedné platové třídy pak hraje roli stupeň, který je odvislý od počtu let započitatelné praxe. K takovému „základnímu platu“ lze připočíst příplatek za vedení a osobní ohodnocení. Osobní příplatek je nenárokový a lze jej přiznat pouze zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Osobní příplatek, pokud je přiznán, se pohybuje do 30 % měsíčního platu. S úředníkem nelze uzavřít konkurenční doložku (§ 310 zákoníku práce). K tomu mohou být za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu anebo mimořádně náročného úkolu vyplaceny mimořádné odměny.

Tabulka platových tříd a stupňů jako příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Aktuálně nejnižší mzda pracovníka dobříšského úřadu je 19.420 Kč hrubého měsíčně.  Na referentské pozici se dostane pracovník na 9. nebo 10. platovou třídu (podle dosaženého stupně vzdělání a nejnáročnějšího druhu práce). Podle započitatelné praxe je pak jeho plat od 21.710 Kč do 34.370 Kč hrubého měsíčně. Platová třída 10 platí například pro pozici referentů stavebního úřadu nebo referenty vyřizující přestupky. Projektoví manažeři, kteří řídí stavební projekty a vyřizují dotace, jsou zařazeni v 11. platové třídě. Pro srovnání, průměrná mzda ve Středočeském kraji v posledním čtvrtletí r. 2022 byla 43.730 Kč (zdroj).

Nastavená platová hladina je níže, než srovnatelné administrativní pozice v soukromém sektoru. Platy úředníků se méně přizpůsobují výkyvům v ekonomice a na trhu práce. Benefitem pro úředníky by tak mělo být především omezení rizika náhlé výpovědi, byť s rakousko-uherskou „definitivou“ to úplně nelze srovnávat. Stát také zpravidla nezkrachuje. Kdyby se tak však stalo, bude nezaměstnaných výrazně více než jen úředníků. Výhodou by také měl být jasný výpočet platu pomocí tabulek. Úřednická profese má garantované pravidelné zvyšování platu podle narůstající doby praxe.

Mezi nevýhody patří omezené možnosti home-office. Přeci jen stále většina úředníků musí být na pracovišti v úředních hodinách, kdy je otevřeno pro občany-klienty. Mezi nevýhody patří také málo ergonomické prostředí. Investice do moderních úřadů jsou spíše ojedinělé. Politici rozpočet obce využijí zpravidla pro něco jiného, než nové pěkné kanceláře městského úřadu. V Dobříši jsou tak úředníci rozptýleni do 6 technicky zastaralých budov, které podle klasifikace kancelářských prostor odpovídají nejnižšímu stupni D.

Samostatnou kapitolou je pak IT, především programy, ve kterých musejí úředníci pracovat. Buď se jedná o centrální aplikace definované jednotlivými ministerstvy, nebo komerční aplikace, které nakoupil daný úřad a jejichž čeští výrobci si téměř nekonkurují. V obou skupinách je pokrok dost omezený a výrobci zneužívají svého dominantního postavení, tzv. vendor lock-in. Jak se to projevuje? Aplikace nejsou uživatelsky vstřícné, o verzích pro mobil si můžeme nechat zdát. Příklady: v aplikaci Signer od 602 musíte 12 kliknout pro podpis jednoho dokumentu. Spisová služba Ginis od Gordic ukazuje došlou poštu do datové schránky nikoli pokaždé po otevření aplikace, ale až po zadání data a kliknutí na tlačítko „Načíst“.

Jak sehnat úředníka

V loňském roce nastoupilo 6 nových pracovníků. Naopak odešlo 8. Důvody ukončení pracovního poměru: 4x výpověď ze strany zaměstnance, 2x dohoda, 1x nástup na mateřskou a 1x smlouva na dobu určitou. Od r. 2022 proběhlo celkem 19 výběrových řízení. Dalších 10 pozic bylo třeba obsadit v příspěvkových organizacích města.

I když se nakonec objeví i nějací kandidáti, několikrát se stalo, že po zjištění detailů o pozici či brzy ve zkušení lhůtě odešli. Aktuálním evergreenem je obsazení pozice referenta na stavebním úřadu, kde hledáme již rok a půl – je to celorepublikový problém. Neobvyklým rekordmanem bylo naopak výběrové řízení na referenta pro občanské průkazy, kde se sešlo neuvěřitelných 41 zájemců.

Volná pracovní místa na Městském úřadu Dobříš najdete zde. Konkurence je vysoká. V ČR a zvláště ve středních Čechách a Praze je více volných míst než uchazečů o práci. To samozřejmě neznamená, že každý najde svou vysněnou práci. Dokládá to však, že zájem o pracovníky násobně převyšuje počty „hledajících“ kandidátů.

Data úřadu práce (zdroj)

Nabízené platové podmínky třeba v místním Lidlu nebo na místní benzinové pumpě pro řidiče jsou vysoce nad rámcem tabulkových platů pro úředníky.

Nábor Lidl Dobříš červenec 2023
Nábor řidičů na D4

Proč tedy někdo na úřadě vlastně pracuje?

Důvody, proč úředníci dělají svou práci, a někteří i více jak 30 let, jsou zpravidla jiné než výše platu. Pro někoho je to jasná pracovní doba a žádné přesčasy. Pro někoho je to „kolektiv“, parta lidí v kanceláři či na konkrétním odboru. Pro někoho pestrost návštěvníků úřadu a snaha opravdu pomoci: tu vyřídit občanku, tu zaregistrovat nové auto, tu uřídit projekt rekonstrukce ulice.

Naopak důvody pro odchod jsou nejčastěji jiná zajímavá nabídka či vyhoření. Zvlášť na některých pozicích přichází občané-klienti často předem naštvaní a není nouze i o vyloženě nepříjemná setkání či telefonáty. Viz Chceš rozbít úředníkovi hubu?

Ve veřejné debatě se občas objevuje téma, že státních zaměstnanců (a tedy i úředníků obecních úřadů) je moc, případně je třeba snížit náklady snížením úřednických platů. Naposledy mluvil ministr financí o snížení platů nominálně o 5 %. To mi s ohledem na platovou hladinu úředníků přijde jako totální nesmysl. Mnohem vhodnější by bylo zredukovat agendy úřadů, tj. sloučit, digitalizovat… Stále také visí ve vzduchu otázka, zda není vhodné zredukovat celkový počet obcí, tedy sloučit menší obce do větších samosprávných celků. ČR je s 6249 obcemi evropským rekordmanem. Podobně velká Belgie má 589 obcí, Holandsko 342, Rakousko 2095. Akorát k tomuto kroku v ČR zatím nikdo nenašel politickou odvahu.

Kolik bere starosta

Podobně jako platy úředníků, také odměny starostů stanovuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v aktualizaci pro r. 2023. Jediným faktorem pro výši měsíční odměny je počet obyvatel dané obce. Starostové pracují v jednom ze dvou režimů. Buď jako uvolnění – tedy full-time job. Nebo jako neuvolnění, kdy si ponechají svou dosavadní práci a na úřad docházejí na pár hodin týdně. To, v jakém režimu daný starosta, případně místostarostové pracují, je zpravidla výsledkem povolebních vyjednávání. Zákon, resp. nařízení vlády to nijak neomezuje. Teoreticky i primátor Prahy může dělat tuto funkci na vedlejšák.

V r. 2023 je měsíční odměna starosty Dobříše 79.626 Kč měsíčně hrubého. Na rozdíl od úředníků starosta nemá nárok na žádný příplatek za vedení či osobní ohodnocení. Starosta NENÍ nejlépe placeným úředníkem městského úřadu ani nejlépe placeným zaměstnancem veřejného sektoru v Dobříši (př. zde).

O tom, jak si daný politik ve funkci „přilepšil“, existují veřejně dostupné informace. V rámci Dobříše všichni členové rady města, tedy i starosta a místostarostové, musejí podávat hlášení o svých příjmech, majetku a dluzích do Centrálního registru oznámení vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Tam lze najít plat starosty od nástupu do funkce i kolik bere nyní. Stejně tak registr obsahuje i informace o dalších veřejných funkcionářích jako jsou poslanci, senátoři, členové vlády, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání apod.

Centrální registr oznámení – starosta Dobříše

Smluvní podmínky jsou na starostovské pozici specifické. Starosta nemá žádné předepsané minimální vzdělání či praxi, natož zkušenosti. Prostě ten, koho si občané zvolí… Neexistuje pracovní doba, je to práce 24×7.  Zvláštní je také nástup a výstup do funkce. Pro nástup platí režim překážek v práci. Tedy pokud je starosta zvolen, nemůže jeho dosavadní zaměstnavatel nijak licitovat, zda a kdy ho pustí. Ze zákona musí ihned. Výstup je také specifický. Starosta končí po dalších volbách zvolením nového starosty. Případně mohou zastupitelé starostu kdykoli odvolat během daného čtyřletého období. V takovém případě stačí požadavek třetiny zastupitelů (v Dobříši tedy sedmi) na svolání mimořádného zastupitelstva a při něm pak jen dostatečný počet hlasů pro odvolání (11 hlasů pro). V důsledku tak od požadavku na svolání do rozhodnutí může uplynout max 14 dnů. Výstup je tedy výrazně rychlejší než běžná výpovědní lhůta dle zákoníku práce.

Pokud hledáte stabilní práci v místě, nevadí Vám denní kontakt s lidmi, občasné nadávky či zastaralé aplikace a nedostatečný počet WC, pak sledujte otevřené pozice a zkuste se přihlásit.
Šikovné kolegyně a kolegy hledáme neustále.

Pracovníci MěÚ Dobříš 2023
Ověřeno MonsterInsights