Třídíte odpad? A mohl bych ho vidět?

Před týdnem proběhl další kontrolní rozbor popelnic. Všichni na Dobříši na potkání tvrdí, že důsledně třídí. Co se tedy objevilo ve směsném odpadu tentokrát?

V loňském rozboru od jedenáctipatráku (č.p. 1064) a bytovky Za Poštou (č.p.1036) bylo skutečné směsi jen 20%, zbytek tvořil odpad, který mohl být vytřízen. Ale nebyl. Loňská podrobná zpráva zde. Tentokrát byly vybrány kontejnery na směsný komunální odpad od čtrnáctipatráku (č.p. 1240) a od bytového domu Azalková (č.p. 1564). Hlavní otázka byla, zda se i tady objeví většina odpadu, co do černých kontejnerů nepatří.

Co obsahovaly černé kontejnery?

Ve čtrnáctipatráku (č.p. 1240) žije celkem 224 osob. Pro ně je k dispozici osm kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO). K nim byly nedávno nově přistaveny čtyři kontejnery na papír, tři na plast a jeden biotejner na kuchyňské zbytky. Do kontejneru na plast lze vyhazovat trojkombinaci plast, kovy a nápojové kartony. Rozbor jednoho kontejneru na SKO ukázal, že skutečný směsný odpad tvořil pouze menší část. Větší podíl, celkem 57,6 %, zabíraly složky, které by se měly třídit. Největší podíl z tříděného odpadu, který byl nesprávně vyhozený ve směsi, připadal na sklo (18,2 %) a na bioodpad (16 %). I když obsah vytříditelného odpadu byl lepší než v rozborech loni, mají obyvatelé č.p. 1240 prostor pro zásadní zlepšení. Pokud nyní směsný odpad obsahuje z většiny vytříditelné složky, je to špatně. Přitom v místě již jsou kontejnery se žlutým víkem na plast a modrým na papír. Kousek od domu pak jsou veřejné nádoby na sklo, jedlé tuky, textil, elektro.

V bytovce Azalková 1564 žije 52 osob. Ti mají pro odpad k dispozici jeden kontejner na SKO, dva na plast, dva na papír a jeden biotejner. Tady rozbor ukázal mnohem lepší přístup. Směsného odpadu byla v černém kontejneru většina, přesně 76,3 %. Nicméně i zde se ale objevily komponenty, které byly vhodné ke třídění. Především kuchyňský odpad, který tvořil 13,9 % váhy. V tomto kontejneru bylo také více kovů a plechovek od nápojů (6,6 %), které měly správně skončit v kontejneru na plast a nikoli ve směsi.

Tento kontrolní rozbor ukázal, že slova o důsledném třídění nejsou pravdivá. Alespoň tedy v těch kontejnerech, které jsme přehrabávali. V Dobříši si vedeme v třídění dobře, postupně se zlepšuje poměr vytříděného odpadu oproti směsnému, ale pořád jsme ještě nedosáhli třídícího cíle na r. 2025, který stanovuje zákon o odpadech.

Přitom již několik let funguje systém door to door, svoz od domu, kdy se svážejí 3 typy odpadu: směsný komunální dopad, plast+kovy+nápojové kartony a papír. Pro kuchyňské zbytky obyvatel z bytovek je po městě instalováno 20 biotejnerů, kde kuchyňský odpad, který obsahuje 80 % vody, tleje a nemusí se převážet. Obyvatelé rodinných domů mohou kompostovat, v minulých letech město pořídilo pro zájemce domácí kompostéry částečně financované z dotace SFŽP. O tom, kolik se svezlo odpadu v r. 2023 podrobněji zde. Kolik stojí odpad na Dobříši se dočtete zde: Poplatek 1200 za odpad je pořád málo

Dobříš se blíží k zákonnému třídícímu cíli

Současné státem nastavené výpočty tříděného odpadu však započítávají jen bioodpad, který se odveze na kompostárnu. Přitom ekologičtější je takový odpad likvidovat v místě vzniku. Současné nastavení tak paradoxně vede k situaci, kdy ta města, která bio nesvážejí, ale kompostují, budou mít horší poměr směsi a tříděného odpadu a pokud nesplní třídící cíle, budou platit vyšší poplatek za skládkování. Absurdní! Všichni odborníci o tomto nesmyslu vědí, ale nikdo se nechce pouštět do úprav zákona o odpadech.

„Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem…“ cit §59 odst. 3 Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech

Poděkování

Těm, kteří na Dobříši i všude jinde nad svým odpadem přemýšlejí a důsledně třídí posílám písničku. Je vygenerovaná pomocí umělé inteligence Suno.ai. Text o odpadu ve Středních Čechách generoval ChatGPT. Song je zatím anglicky, přeci jen to české frázování umělé inteligenci ještě moc nejde. Podobně jako nám to správné třídění odpadu. Zatím.

MP3 ke stažení…..

Speciální poděkování patří Jindřišce, Kateřině a Jakubovi, kteří šli ochotně do celodenního přehrabávání odpadků.

Ověřeno MonsterInsights