Na hrubý pytel krajku?

Na konci června se konalo další jednání zastupitelů Dobříše (záznam zde). Podle programu hlavním tématem měla být daň z nemovitostí. A byla. Před zastupitelstvem i po něm zástupci ANO jeli vetší dezinfo kampaň, takže zde pár pokusů uvést věci na pravou míru. Je to přitom celkem obtížná věc. Kolegové z ANO totiž používají tzv. Gishův kalup.

Gishův kalup (Gish gallop) je rétorická technika, ve které se osoba v debatě pokouší přemoci oponenta tím, že upouští od formálních debatních principů, chrlí nadměrné množství argumentů bez ohledu na přesnost nebo sílu těchto argumentů. Řečník využívající Gishův kalup v krátkém čase zahrne protivníka rychlou sérií falešných argumentů, polopravd, zkreslení a přímých lží, které soupeři znemožňují je všechny vyvrátit v rámci formátu rozpravy.

Daň z nemovitostí

K navýšení místního koeficientu daně z nemovitostí z jedné na tři pro celé město došlo v červnu 2023 rozhodnutím ZM. Výjimku tvoří dvě průmyslové zóny Dobříš Sever a Sv. Anna, kde se místní koeficient zvedl z jedné na pět. Následně v říjnu 2023 rozhodla vláda, resp. na její návrh Parlament ČR o plošném zvýšení daně z nemovitosti o 80 % v rámci konsolidačního balíčku. Jednalo se o nástroj, jak obcím kompenzovat výpadek z jiných daňových příjmů.  

Dne 3.4.2024 se konala na žádost kolegů z ANO pracovní schůzka zastupitelů. Ta měla na programu dva body: možné úpravy místního koeficientu daně z nemovitostí a změnu poplatků za odpad. Na schůzce kolegové z ANO na přímý dotaz deklarovali, že jsou ochotni podpořit pouze jedinou variantu úpravy místního koeficientu, a to nastavení základní hodnoty 1. Žádný jiný kompromis nebyl z jejich strany možný.

Tento návrh, tedy místní koeficient snížit na 1, zopakoval i zastupitel ANO p. Procházka na úvod projednávaného bodu na červnovém zastupitelstvu. Po upozornění, že zastupitelé ANO se jakémukoli kompromisu vyhýbají, navrhl p. Helebrant hlasovat o koeficientu 1,7. Akorát že toto nebyl nijak připravený návrh, dopady do rozpočtu města nikdo nezná a žádná kalkulace nebyla předložena. Podobně nesmyslná byla argumentace, že místní koeficient 1,7 násobený vládním zvýšením 1,8 dává dohromady 3,06 a to je přeci to, co „chtěli koaliční zastupitelé“ jako místní koeficient. Akorát že tento návrh jaksi vědomě ignoruje fakt, že koeficient 3 byl navržen pro zvýšení příjmů rozpočtu města, abychom mohli více investovat do oprav ulic a správy městského majetku. Vládní navýšení v r. 2023, které proběhlo až po schválení místního koeficientu v Dobříši, je kompenzací za jiné daňové příjmy, které obcím byly od letošního roku trvale sníženy. Zastupitelé o tom vědí, probírali jsme to na zastupitelstvu loni. Přesto tento zavádějící argument zazněl.  

Návrh na místní koeficient 1 ani 1,7 neprošel. Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku, kterou se od 1.1.2025 pro celé město stanovuje místní koeficient 3. Pro obyvatele tedy zůstává stejný jako platil v letošním roce.

Povinnost zastupitele

Velmi zavádějící byla debata o tom, zda má zastupitel povinnost se účastnit jednání zastupitelstva. Zastupitel p. Helebrant tvrdil, že žádná taková povinnost neexistuje. To není pravda. I forma hlasování (=osobně) je stanovena zákonem.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 83 odst. 1:
Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Smutné na tom je, že Tomáš Helebrant nezná své zákonné povinnosti, a ještě o nesmyslech přesvědčuje ostatní zastupitele i veřejnost. Přitom je poslancem Parlamentu, a tedy tvorba zákonů je jeho náplň práce.

K debatě o povinnosti účastnit se zastupitelstva jsme došli po kritice „krále absentérů“ zastupitele Filipa Kahouna. Z jedenácti jednání doposud chyběl na sedmi, a i když byl přítomen, přišel pozdě nebo naopak odešel dříve. U 80 % projednávaných bodů se rozhodování neúčastnil. Těžko mluvit o tom, že zastupuje své voliče a plní svůj slib.

Děkujeme Bobcatu za daně

Největší firmou v našem městě je Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Tato firma vlastní také největší průmyslový areál a platí největší daň z nemovitostí. Je to největší zaměstnavatel, prosperita firmy má velký dopad na naše město. Za vedení radnice jsme rádi, že firma zde podniká a usilujeme o co nejlepší vztahy.

Zastupitel ANO p. Procházka ve svém příspěvku uvedl, že zvýšením daně se tady „ohrožuje existence firem“. Místo abychom firmy podporovali, tak místním firmám „vytváříme podmínky, aby odsud odešly“. K hospodaření Bobcatu doslova uvedl: „v letošním roce čtvrtina jejich zisku jde na daň pro město“.

Podle účetní závěrky za r. 2022 (zde) činil zisk firmy 659 mil Kč. Podle vyjádření zástupců Bobcat platili dříve na dani z nemovitostí cca 1 mil Kč, po zvýšení v loňském roce budou letos platit 9 mil Kč. Je to na Dobříši největší částka odpovídající největšímu průmyslovému areálu. Daň z nemovitosti, jejíž celý výnos je příjmem města, tak představuje 1,3 % ze zisku po zdanění. Nikoli 25 %!

Zdroj: Doosan Bobcat EMEA Konsolidovaná účetní závěrka 2022

Možná p. Procházka myslel na daň z příjmu, která představuje 28 % ze zisku firmy před zdaněním a tedy aspoň řádově by to odpovídalo. Daň ze zisku právnických osob je však příjmem státního rozpočtu a obce z ní následně dostávají 24,92 %. Tato částka tedy není výhradně příjmem Dobříše. Podle rozpočtového určení daní se rozpočítává mezi všech 6254 obcí České republiky. Více zde Daně a smrt.

Na co se použijí prostředky

Při schvalování místního koeficientu daně z nemovitostí loni zastupitelé přímo definovali, na co lze vybrané prostředky použít:

„Příjem města z daně z nemovitostí bude využíván pro opravy a investice zvyšující kvalitu veřejného prostoru města Dobříše.“

Letos rozpočet města počítá s příjmem z daně z nemovitostí ve výši 31 mil Kč. Stavby a další projekty, které z těchto (a dalších) peněz financujeme a chceme financovat, činí 60,9 mil Kč. Jejich přehled je zde:

Debata na zastupitelstvu je obtížná. Je velkým pokušením na nesmysly a osobní útoky odpovídat podobně hrubě. Ocení dobříšští občané, že předkládáme fakta a věci vysvětlujeme?

Ověřeno MonsterInsights